Hvorfor deltager du i bestyrelsesarbejdet i LSB?

”Jeg vil styrke og stimulere udviklingen og forskning indenfor bioanalytikerprofessionen ikke kun gennem mit arbejde som bioanalytikerunderviser, men også i forbindelse med mit arbejde i LSB. Bioanalytikerens rolle i forskning og udvikling skal blive mere eksplicit for alle fagspecialer, så vi sammen kan finde inspiration i og hos hinanden.”
-
Camilla Qvist -

"Jeg er nysgerrig på bioanalytikerprofessionens udviklingsmuligheder. Jeg inspireres af det tværfaglige samarbejde på tværs af Danmark. Jeg har et bankende hjerte for uddannelse. Jeg mener bioanalytikere kan forske, og at det bør føles som en naturlig del af vores profession. Vi har brug for ”et sted”, der ønsker at styrke, støtte og motivere vores bioanalytikerkolleger indenfor disse temaer. I LSB-bestyrelsen finder jeg viljen til, at vi sammen gør en indsats for, at vi bliver sådan "et sted"" .
- Ketty Bruun -

"Jeg brænder for bioanalytikerprofessionen og dens potentiale. Jeg nyder at mærke- og blive inspireret af fagets mangfoldighed, følge med i udviklingstendenserne og sparre med kollegaer i hele landet. I LSB's bestyrelse diskuterer vi faget og sætter tiltag i gang, der udforsker og udvikler professionen."
 - Peter Böhm -

Del siden