LSB's Forsknings- og udviklingslegat

Legatet på 10.000 kr. gives til en bioanalytiker/laborant, som udfører selvstændig forskning inden for bioanalytikerfaget eller beslægtede områder. Legatet kan endvidere gives til en bioanalytiker/laborant, som yder en særlig indsats inden for udviklingen af de laboratoriemedicinske specialer.
Legatet skal anvendes til studieophold, kongresrejser, videreuddannelse, computer, frikøb m.m.

Hvem kan søge
Medlemmer af Laboratoriemedicinsk Selskab for Bioanalytikere.

Ansøgningsfrist
Annonceres her på hjemmesiden

Uddelingstidspunkt
Uddeles ikke i 2022

Ansøgning skal indeholde
Begrundelse for ansøgningen, kort beskrivelse af projektet og hvad legatet ønskes anvendt til (max. 1 A4-side), curriculum vitae samt udtalelse fra arbejdssted.

Ansøgningen sendes til
Peter Böhm
peter.boehm@regionh.dk

Yderligere oplysninger kan fås hos
Peter Böhm
Tlf.:  2162 1006 eller
Email: peter.boehm@regionh.dk

Del siden